Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Adres naszej strony internetowej to: https://fotowoltaika.blasttech.pl.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia a27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BLASTTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Ametystowa 1B, 55-002 Dobrzykowice, Polska, z którym można kontaktować się w sprawach
  ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mailowo na adres: office@blasttech.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 litera a RODO czyli Państwa zgoda wyrażona za pośrednictwem formularza kontaktu zamieszczonego na naszej stronie
  internetowej w celu otrzymania informacji o aktualnej ofercie. Wyrażenie zgody w powyższym celu jest dobrowolne. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt 1.
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu działalności gospodarczej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Kategorie odbiorców danych to dostawcy usług IT, hostingowych i teleinformatycznych.
 4. Dane będą  przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celu w którym zostały udzielone.
 5. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
 6. Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan również uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych. W celu skorzystania z wymienionych praw należy przesłać odpowiednie żądanie na adres kontaktowy podany powyżej.
 7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu z Panią/Panem i przekazania informacji o ofercie. Wówczas informacje takie uzyskać można tylko osobiście w naszej siedzibie.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.